از عشق می‌خوانیم چون با عشق کار می‌کنیم - GALA.TV
7707
post-template-default,single,single-post,postid-7707,single-format-audio,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-3.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

از عشق می‌خوانیم چون با عشق کار می‌کنیم

از عشق می‌خوانیم چون با عشق کار می‌کنیم

  |   Music   |   No comment

 تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین
که به صحرا ها و دریا ها بباریم

تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان
شاخه ای از باغ فردا ها بکاریم

تو بیا با هم دوباره، در شب سرخ ستاره
آسمانی از کبوتر ها بپاشیم

تو بیا ای خنده دور، در صحرگاهان پر نور
سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم

تمام کهکشان نشانه از تو دارد
زمان بدون تو سر گذر ندارد

جهان به اعتبار خنده تو زیباست
بهشت من همین دقیقه ها، همین جاست

تو بیا با ما نگارا، تازه کن هوای مارا
تو بیا ای جان که با تو، بزنم دل را به دریا

تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین
تو بیا تا شب دوباره، سرزند ماه و ستاره

تمام کهکشان نشانه از تو دارد
زمان بدون تو سر گذر ندارد

جهان به اعتبار خنده تو زیباست
بیا تمام نا تمام ما همینجاست